Objekat: Adaptacija poslovnog prostora Petrol Crna Gora

Godina izrade: 2016 godina

Lokacija: Ulica Josipa Broza Tita 19, Podgorica

NETO POVRŠINA 297,78 m2