Projektovanje

Arhitektonski atelje GREEN HOUSE iz Podgorice bavi se uslugom inžinjeringa i izradom svih vrsta projekata, organizacijom i koordinacijom dobijanja dozvola iz oblasti urbanizma i građenja i vršenja stručnog nadzora u građevinarstvu.
Izrađujemo idejna rešenja, idejne projekte, glavne projekte, izvođačke projekte kao i projekte izvedenog stanja objekata.

Svi projekti se u potpunosti izrađuju po važećim propisima i zakonima Republike Crne Gore i svi su pokriveni validnom licencom.

Članovi smo *Montenegro Solag Group* čija se poslovna strategija temelji na primjeni i razvoju solarne  i geotermalne energije, kao najčistije i ekološki najprimjerenije u funkciji  zadovoljavanje čovjekovih potreba. Preduzeće je koncipirano kao arhitektonski atelje.

Svi naši objekti projektovani su i izgrađeni na način koji obezbjeđuje očuvanje energije i zaštitu okoline, a mjere zaštite na radu poštuju se u okviru cijele kompanije. Pored brige o funkcionalnosti prostora, posvetili smo pažnju oplemenjivanju estetike.

Usluge koje pružamo
IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA
Klijent u saradnji sa projektantom formalno definiše svoje težnje, ideje i zamisli. Krajnji rezultat ove faze jeste projektni zadatak koji zajedno sa podlogama za izradu tehničke dokumentacije (potvrda o vlasništvu, urbanisticko tehnicki uslovi, geodetske, geotehničke i druge podloge) čini temelj izrade svakog projekta. Kroz projektni zadatak klijent pismenim putem u saradnji sa projektantom iznosi jasne ciljeve izrade projektne dokumentacije.
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA
Idejno rješenje je faza koja slijedi nakon izrade projektnog zadatka. Tokom ove faze se prilazi izradi rješenja kroz koje će se prezentovati zadaci definisani projektnim zadatkom. Osnovni cilj izrade idejnog rješenja je da se definišu ključni elementi i faktori kao što su pozicija objekta u prostoru, dimenzije objekta, veličine raspored i namene prostorija objekta. Kompletirano idejno rešenje između ostalog daje prikaze izgleda objekta, osnove svih etaža i presjeke objekta, pojedine detalje objekta kao i tekstualno obrazloženje.
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA
Idejno projekat je faza koja sledi nakon izrade idejnog rješenja. Idejni projekat je tehnički dokument čiji sadržaj se u slučaju predavanja za izvođenje radova mora uskladiti sa aktuelnim zakonom o planiranju i izgradnji. U slučaju da lokalni upravni organ ne zahtjeva idejni projekat kao prilog za izdavanje urbanisticko tehničkih uslova, umjesto idejnog projekta se nakon izrade idejnog rješenja automatski pristupa izradi glavnog projekta.
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA
Glavni projekat je krajnja faza koja nastupa u procesu izrade tehničke dokumentacije. Glavni projekat formom i sadržajem u potpunosti mora biti usklađen sa zakonom, važećim pravilnicima i tehničkim propisima. U saradnji s projektantima drugih struka u funkciji glavnog projektanta koordiniramo različite aspekte projekta. Pored toga, glavni projekat mora detaljno opisati svaki aspekt građenja na taj način da se svaki pojedini element objekta jasno definiše kroz detaljnu grafičku dokumentaciju i tehničke opise. Glavni projekat se izrađuje u tri primjerka.
PROJEKTANTSKI NADZOR
U pravilu nije moguće sagledavanje svih aspekata izvedbe građevine tokom projektne faze projektanta uslijed dorada projektnih pretpostavki. S obzirom na navedeno moguće je osigurati prisutnost projektanta u izvedbi građevine s ciljem izmjena i dopuna projektne dokumentacije zavisno o potrebama gradilišta.
IZRADA 3D MODELA I VIZUELIZACIJA
Modeliranje građevine je potrebno da bi se ispitali vizuelni aspekti rasporeda volumena, pogleda na zgradu, uklopljenosti u okolinu i predviđenu vegetaciju i izbor završnih materijala. Realistični prikaz je stručna podrška klijentu da vizualizuje realizaciju svoje zamisli. To je pravi način da se prije samog početka projektovanja uklone sve nedoumice i otklone sva nerazumjevanja. Klijent dobija materijal u DVD ili DivX formatu, a na poseban zahtjev i u vidu štampane brošure u digitalnoj štampi.
IZRADA IZVODJACKOG PROJEKTA
Razdrada projekta u odgovarajucoj razmjeri s ciljem detaljne pripreme i razrade detalja za izvodjenju na gradilištu. Promišljenim pristupom i prikazom načina rješavanja pojedinig građevinskih elemenata, načina spajanja građevinskih proizvoda nastoje se izbjeći potencijalni problemi na građevini poput toplinskih mostova, pojave vlage i gređevinskih šteta.
STRUČNI NADZOR
Kontrola kvaliteta radova i usklađenosti s projektnom dokumentacijom u svim fazama izgradnje. Na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim saradnicima za elektro i masinskih instalacija, možemo ponuditi kompletnu uslugu nadzora. U sklopu pružanja usluga stručnog nadzora, obavlja se nadgledanje koordinacije rada svih ucesnika u gradnji.
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA GRADNJE
Vođenje projekata od ideje do upotrebne dozvole.Pružanje svih vrsta savjetovanja u vezi s izgradnjom građevine kako u pogledu organizacije, primjene važećih zakona i propisa tako i u načinu izvođenja i odabira pojedinih izvođača. Savjetovanje i vađenje dozvola.Koordinacija projektanata, izvođača i investitora. Procesi koji se obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građ­evinarstva često imaju specifične zahtjeve koje je moguće ispunitii samo angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjima i licencama, referentnih stručnjaka i eksperata iz pojedinih usko stručnih oblasti.
LEGALIZACIJA OBJEKATA
Izrada cjelokupne dokumentacije potrebne za legalizaciju građevine u skladu sa zakonom. Legalizujte vaš objekat u skladu sa novim propisima. Obezbjedite projekat izvedenog objekta i druge potrebne dokumente i prateće elaborate.