Objekat: Porodična kuća individualno stanovanje

Godina izrade: 2014 godina

Lokacija: Podgorica

BRUTO POVRŠINA 223m2