Portfolio

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Stambeno poslovna zgrada 

Stambeno poslovna zgrada 

Adaptacija poslovnog prostora Petrol Crna Gora

Adaptacija poslovnog prostora Petrol Crna Gora

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodična kuća sa poslovanjem

Porodična kuća sa poslovanjem

Porodična kuća

Porodična kuća

Jazz Klub

Jazz Klub

Porodični stan

Porodični stan

Porodični stan

Porodični stan

Vinski podrum

Vinski podrum

Omladinski centar

Omladinski centar

Porodična kuća

Porodična kuća

Turistička agencija

Turistička agencija

Porodična kuća

Porodična kuća

Poslovnica Pošte Crne Gore

Poslovnica Pošte Crne Gore

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodični stan

Porodični stan

Predlog rješenja za stambeno poslovni objekat

Predlog rješenja za stambeno poslovni objekat

Porodični stan

Porodični stan

Stambeno poslovna zgrada

Stambeno poslovna zgrada

Porodična kuća

Porodična kuća

Stambeno poslovna zgrada

Stambeno poslovna zgrada

Porodični stan

Porodični stan

Porodična kuća

Porodična kuća

Poslovni prostor butik

Poslovni prostor butik

Joga centar

Joga centar

Porodični stan

Porodični stan

Turističko ugostiteljski objekat idejni projekat

Turističko ugostiteljski objekat idejni projekat

Hotel Ambiente

Hotel Ambiente

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Poslovni prostor

Poslovni prostor

Pošta Crne Gore

Pošta Crne Gore

Porodični stan

Porodični stan

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima 

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima 

Poslovni prostor

Poslovni prostor

Auto servis i administracija Volvo

Auto servis i administracija Volvo

Poslovni prostor

Poslovni prostor

Dogradnja i rekonstrukcija objekta terminala aerodrom Tivat

Dogradnja i rekonstrukcija objekta terminala aerodrom Tivat

Vinki podrum Plantaže

Vinki podrum Plantaže

Respa regionalna škola i hotel

Respa regionalna škola i hotel

Spa

Spa

Hotel Maestral, dogradnja i nadogradnja i enterijer objekta

Hotel Maestral, dogradnja i nadogradnja i enterijer objekta

Porodični stan

Porodični stan

Turističko ugostiteljski objekat – rekonstrukcija

Turističko ugostiteljski objekat – rekonstrukcija

Ugostiteljski objekat

Ugostiteljski objekat

Stambeno poslovna zgrada

Stambeno poslovna zgrada

Porodični stan Žabljak

Porodični stan Žabljak

Stambena zgrada

Stambena zgrada

Porodični stan City Kvart

Porodični stan City Kvart

Porodična kuća individualno stanovanje

Porodična kuća individualno stanovanje

Turističko ugostiteljski objekat – rekonstrukcija

Turističko ugostiteljski objekat – rekonstrukcija

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodična kuća

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Poslovna zgrada Lovćen osiguranje

Poslovna zgrada Lovćen osiguranje

Poslovni prostor

Poslovni prostor

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodična kuća

Plažni bar Galeb

Plažni bar Galeb

Porodični stan

Porodični stan

Poslovni prostor Telekom Crna Gora

Poslovni prostor Telekom Crna Gora

Inovacioni i biznis centar Telekom Crna Gora

Inovacioni i biznis centar Telekom Crna Gora

Uprava za ugljovodenike CG

Uprava za ugljovodenike CG