Objekat: Višeporodično stanovanje sa djelatnostima 

Godina izrade: 2010 godina

Lokacija: Magistralni put Tivat – Herceg Novi

BRUTO POVRŠINA 1.271,00m2 I HALA BRUTO POVRŠINA 9000,0m2