Objekat: Poslovni prostor Telekom Crna Gora

Godina izrade: 2017 godina

Lokacija: Podgorica

NETO POVRŠINA 196,50m2