Objekat: Respa regionalna škola i hotel

Godina izrade: 2008 godina

Lokacija: Danilovgrad