Objekat: Omladinski centar

Godina izrade: 2015 godina

Lokacija: Trg Nikole Kovačevića, Podgorica

NETO POVRŠINA 161,66m2