Objekat: Cafe Brrera

Godina izrade: 2010 godina

Lokacija: Ul. Bokeška, Podgorica