Objekat: Uprava za ugljovodenike CG – poslovni prostor 

Godina izrade: 2016 godina

Lokacija: Naselje Kruševac bb, Podgorica

NETO POVRŠINA 400,00m2