Objekat: Stambeno poslovna zgrada 

Godina izrade: 2013 godina

Lokacija: Petrovac, Crna Gora

BRUTO POVRŠINA 2.600m2