Objekat: Višeporodično stanovanje sa djelatnostima

Investitor: IGP FIDIJA d.o.o

Lokacija: Ul. Drugog Crnogorskog Bataljona, Podgorica

BRUTO POVRŠINA 7.017,16m2