Objekat: Vinski podrum

Godina izrade: 2014 godina

Lokacija: Dujevo, Cetinje

BRUTO POVRŠINA 872,10m2