Objekat: Pošta Crne Gore

Godina izrade: 2012 godina

Lokacija: Ul. Bracana Bracanovića, Podgorica

POSLOVNI OBJEKAT BRUTO POVRŠINA 876,98m2