Objekat: Stambeno poslovna zgrada

Godina izrade: 2014 godina

Lokacija: Stari Aerodorom, Podgorica

NETO POVRŠINA 3.600m2