Objekat: Hotel Maestral, dogradnja i nadogradnja i enterijer objekta

Godina izrade: 2009 godina

Lokacija: Pržno