Objekat: Inovacioni i biznis centar Telekom Crna Gora

Godina izrade: 2017 godina

Lokacija: Bul. Sv. Petra Cetinjskog, Podgorica

NETO POVRŠINA 146,00m2