Objekat: Turističko ugostiteljski objekat – rekonstrukcija

Godina izrade: 2012 godina

Investitor: MB Turist d.o.o.

Lokacija: Most Đurđevića Tara

BRUTO POVRŠINA 438,25m2