Objekat: Porodični stan

Godina izrade: 2008 godina

Lokacija: Normal Company, Podgorica

BRUTO POVRŠINA 160,00 m2