Objekat: Stambeno poslovna zgrada

Godina izrade: 2014 godina

Lokacija: Ulica Drugog Crnogorskog Bataljona, Podgorica

BRUTO POVRŠINA 4.058,00 m2