Objekat: SPA

Godina izrade: 2013 godina

Lokacija: Bukovac, Piva

NETO POVRŠINA 120,00m2