Objekat: Stambeno poslovna zgrada

Godina izrade: 2014 godina

Lokacija: Kotor

NETO POVRŠINA 4.000m2