Objekat: Turističko ugostiteljski objekat – rekonstrukcija

Godina izrade: 2011 godina

Lokacija: Karuč, Rijeka Crnojevića