Objekat: Porodična kuća individualno stanovanje

Godina izrade: 2014 godina

Lokacija: Vidikovac, Bar

BRUTO POVRŠINA 578,16m2