Objekat: Auto servis i administracija Volvo

Godina izrade: 2009 godina

BRUTO POVRŠINA 1.00,87m2