Objekat: Dogradnja i rekonstrukcija objekta terminala aerodrom Tivat

Godina izrade: 2005 godina

Lokacija: Tivat