Objekat: Porodična kuća sa poslovanjem

Godina izrade: 2015 godina

Lokacija: Donja Gorica, Podgorica

BRUTO POVRŠINA 669,38 m2